Groene Ridders!

Onze Groene School in code 19! Lees hier het artikel:
Onze groene school in code 19

GO! basisschool Faluintjes …. fiere MOS-school

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Onze school wil hierop inzetten. Wij willen ons kunnen profileren als MOS-school. Dit engagement willen we aan al onze kinderen doorgeven zodat zij het op hun manier ook kunnen aangaan.

Een blijvend engagement om te werken aan een milieubewuste maatschappij en een school waarin de kinderen een groeiend bewustzijn over milieuzorg ontwikkelen.  Hieruit ontstond het kernteam “Groene Ridders.” Hierin zetelen per klas 2 kinderen van de lagere school. Per schooljaar worden er  2 Groene Ridders per klas verkozen.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen de natuur kennen.

Daarom is het belangrijk om de natuur bij de kinderen te brengen en met hen zoveel mogelijk naar buiten te trekken. Het aanbrengen van vogelkastjes, een bloemenweide, een insectenhotel, een bijenhotel , een kippenhok met enkele kippen en andere, …  brengen de natuur dichterbij.  In het gras is ook een plaats voorzien om in openlucht les te geven en tijdens de speeltijd spelen de kinderen op het gras.

De MOS-juffen en de kinderen die verkozen zijn tot Groene Ridders brengen zelf de thema’s aan waarmee ze aan de slag kunnen tijdens activiteiten. Tijdens de speciale Groene Riddervergaderingen worden de leerlingen actief betrokken bij het bedenken van actiepunten. De MOS-juffen en Groene Ridders  werken hiervoor acties op maat uit vb. een fietsencontrole, een actie rond afval, een herfstspel…

MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je minstens één jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

Onze school behaalde reeds de drie MOS-logo’s (drieluik). Dit logo kan u bewonderen aan het bureau van onze directeur.

Onze school is tevens lid van Natuurpunt Vlaanderen en behaalde reeds herhaaldelijk de Groene Vlag, een Europese onderscheiding op vlak van MOS.

Agenda

July 2024
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

CONTACT INFO