Conversal

Conversal

15 maart 2019 om 10u29

Groene Ridders!

GO! basisschool Faluintjes …. fiere MOS-school

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Onze school wil hierop inzetten. Wij willen ons kunnen profileren als MOS-school. Dit engagement willen we aan al onze kinderen doorgeven zodat zij het op hun manier ook kunnen aangaan.

Een blijvend engagement om te werken aan een milieubewuste maatschappij en een school waarin de kinderen een groeiend bewustzijn over milieuzorg ontwikkelen.  Hieruit ontstond het kernteam “Groene Ridders.” Hierin zetelen per klas 2 kinderen uit het 3 de, 4de , 5de en 6 de leerjaar.  Per schooljaar worden er  2 Groene Ridders per klas verkozen.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen de natuur kennen.

Daarom is het belangrijk om de natuur bij de kinderen te brengen en met hen zoveel mogelijk naar buiten te trekken. Het aanbrengen van vogelkastjes, een bloemenweide, een insectenhotel, een bijenhotel , een kippenhok met enkele kippen en andere, …  brengen de natuur dichterbij.  In het gras is ook een plaats voorzien om in openlucht les te geven en tijdens de speeltijd spelen de kinderen op het gras.

De MOS-juffen en de kinderen die verkozen zijn tot Groene Ridders brengen zelf de thema’s aan waarmee ze aan de slag kunnen tijdens activiteiten. Tijdens de speciale Groene Riddervergaderingen worden de leerlingen actief betrokken bij het bedenken van actiepunten. De MOS-juffen en Groene Ridders  werken hiervoor acties op maat uit vb. een fietsencontrole, een actie rond afval, een herfstspel…

MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je minstens één jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

Onze school behaalde reeds de drie MOS-logo’s (drieluik). Dit logo kan u bewonderen aan het bureau van onze directeur.

Onze school is tevens lid van Natuurpunt Vlaanderen en behaalde reeds herhaaldelijk de Groene Vlag, een Europese onderscheiding op vlak van MOS.

 

15 maart 2019 om 10u28

Leerlingen

15 maart 2019 om 10u19

Ons schoolreglement

15 maart 2019 om 10u18

Onze waarden top 3

Het schoolteam maakte ook zelf een waarden top 3, met 3 prioritaire waarden:

  1. RESPECT
  2. EERLIJKHEID
  3. SAMENWERKEN
15 maart 2019 om 10u17

Onze visie

Onze school biedt waardevol en waardenvol onderwijs en

is gericht op het actief en interactief leren bij kinderen.
Kinderen leren al doende en leren van en met elkaar via interactieve werkvormen.

Onze school laat kinderen op zoek gaan naar hun talenten.

Bovendien is onze natuurschool een Groene Vlagschool met een Europese onderscheiding op gebied van Milieuzorg Op School (MOS).

15 maart 2019 om 10u15

Onze missie

We vormen een basisschool voor leerlingen van tweeënhalf t/m twaalf jaar.

Bij ons is ieder kind welkom.

We willen een school zijn waar leerlingen zich thuis voelen, waar ze onder leiding van een sterke leerkracht veel kunnen leren.

We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op passend secundair onderwijs en op een actieve deelname aan de maatschappij.

15 maart 2019 om 10u08

ons PPGO!

Bouwstenen van het samen leren samenleven

Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.


Werken aan...

... actief burgerschap
Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

...participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, ... jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen.

...wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze scholen worden aangeleerd. Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren.

15 maart 2019 om 10u05

Wie zijn wij

15 maart 2019 om 10u01

Kijkmomenten en wenmomenten

Kijkmomenten

Op regelmatige basis vinden in onze instapklas op woensdag kijkmomenten plaats.

Deze starten om 09:00.

Maak snel een afspraak op het nummer 053 77 39 78 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wenmomenten

Voorafgaand aan de instapdatum bieden we onze peutertjes de mogelijkheid om eens te komen wennen in ons klasje.

Dit kan enkel in aanwezigheid van de ouders.

Juf Kristel neemt hiervoor contact op met u.

Wij hechten als school veel belang aan een warm welkom!

15 maart 2019 om 09u58

Inschrijvingsperiodes

  • Inschrijven van nieuwe leerlingen kan na telefonische afspraak op het nummer 053 77 39 78.
  • De inschrijvingsperiodes voor 2021 kan u hieronder terugvinden:

    2020 10 22 08 20 06 Clipboard
Pagina 4 van 5

nieuwlogoSGR19

Contact info

map