Thema: "Schoenen"

Dag mama en papa,

 

Afbeeldingsresultaat voor jules past schoenen

De voorbije twee weken hebben we gewerkt rond het thema” schoenen”.

*Nederlands:

-beluisteren verhaal “ Nieuwe schoenen voor Jules”

-verhaal met losse prenten ordenen

-verhaal met losse prenten herhalen en navertellen

-waarneming van verschillende soorten schoenen

-aanleren versje/ spelen met versje

*Muzische vorming:

-stempelen met een schoen

-schoenen schilderen bij Jules

-ik ontwerp mijn eigen “gekke schoen”

-muziek maken met onze schoenen

-fijne motoriek: sokken met een wasspeld ophangen aan de draad

*Wiskunde:

-kimspel: welke schoen is verdwenen?

-plaatsbegrippen “de schoen rondom zijn schoenendoos”

-classificeren: zet dezelfde schoenen bij elkaar/ dezelfde sokken bij elkaar

-tellen: leg het juiste aantal parels in de schoen a.d.h.v opdrachtenkaartjes

-wiskundige begrippen inoefenen: de schoenen staan in de rij:de ‘eerste’ en de ‘laatste’.

-meten: ik maak een toren die even hoog is als de schoen

-memoriespel met schoenen

*Wereldoriëntatie:

-rollenspel in de schoenenwinkel

-techniek: experimenteren met verschillende sluitingen van de schoenen

-schoenen linken aan de verschillende seizoenen.

-feest vieren voor Lars, hij werd 3 jaar: Proficiat!

-bouwen met schoenendozen( experimenteren)

*Sociale vaardigheden:

-zorg dragen voor het  materiaal

-elkaar helpen bij het uittrekken en aantrekken van de schoenen

 

Volgende week starten we met een nieuw thema: “Feest voor oma en opa”.

Brengen jullie een foto van de grootouders mee? Alvast bedankt!

 

Afbeeldingsresultaat voor jules grootouders

Groetjes uit de Knuffelklas

Juf Veerle, juf Kristel en juf Lisa