thema: mijn lichaam

Beste mama en papa,

We zien er niet allemaal hetzelfde uit. De juf nam  haar Ploppertjes  mee op een ontdekkingstocht naar hun eigen lichaam

De kinderen vergeleken elkaar . Wat is hetzelfde. Wat is anders? Is iedereen even groot? Welke kleur hebben onze ogen? Hoe zitten de haren en welke kleur hebben deze? Wat voor kleren hebben jullie aan? enz.

We deden ook bewegingsoefeningen en spelletjes.

De juf maakte een bewegingen met de benen, voeten, armen, handen, hoofd etc. die we na probeerden na te doen.

De juf gaf de kinderen  ook “opdrachten”: leg je elleboog op... doe je benen.... leg je handen naast... etc. Deze probeerden we dan zo goed mogelijk uit te voeren.

Aan de knutseltafel schilderden en tekenden we een zelfportret. Hiervoor konden we ook steeds teruggrijpen naar de spiegel .

We leerden ook verschillende poppen aan- en uitkleden. Hiervoor konden we kiezen uit  heel wat verschillende kledij.

We oefenden ook het knippen in. We knipten kleine blokjes van een strook papier. Dit werden de tanden  van onze mond.

Ook het puzzelen kwam aan bod. We oefenden hier volop  op.

We deden ook een lesje techniek. Hier leerden we hoe de lijmstift werkt en welke stappen we hiervoor het beste nemen.

Als wiskundige activiteit deden  we “ het verhaal van de 3 handen”. Hierbij oefenden we op een speelse manier het cijferbegrip tot 3.

Het thema voor volgende week is: herfst

Groetjes

Juf Cindy