Start van de werken aan onze crèche !

Hier zal in de loop van dit schooljaar een nieuwe
crèche verschijnen : 'Het speeltreintje'