Blog: Diddlklas

Activiteiten dinsdag

diddl_10.gif
Hallo iedereen,
 

Morgen gaan we volgende activiteiten doen:
  • Godsdienst/zedenleer
  • Problemen leren oplossen: proefjes met de meter, liter, kilogram
  • Het nieuwe woord 'hout' en de letter 'ou' ontdekken: filmpje over hout bekijken, liedje van hout beluisteren, ontdekken op het Smartboard.
  • De getallen tot 10 en het splitsen tot 9 herhalen.
  • Klasoverschrijdend werken voor de kerstmarkt: met enkele klassen samen een kerststuk maken. Deze gaan we dan verkopen op de kerstmarkt!

Groetjes,
Juf Sara

Activiteiten maandag

Hallo iedereen,

Vanaf nu komen hier de verslagen van ons klasje! De oude blog wordt dus afgesloten.

Wat gaan we maandag doen?

 - Vertellen over het voorbije weekend.
 - Onze derde nieuwjaarsbrief schrijven.
 - Leren aftrekken tot 9: Werken met het Smartboard, werken in het werkboek, werken in de rekenhoekjes.
 - Optellen en aftrekken tot 9 inoefenen: werken in de rekenhoekjes met de nieuwe aangekochte rekenspelletjes.
 - Het nieuwe woord 'bijl' en de letter 'l' verder inoefenen. Werken in de taalhoekjes en het werkboek.
 - Lezen in het leesboekje en de ringboek.
 - Uu en muur schrijven.
 - W.O.: Proefjes rond drijven en zinken + snel/traag vallen uitvoeren.
 - Het liedje Jingle Bells zingen.

De rapportjes zijn ook reeds klaar om ingediend te worden. Onze Diddltjes hebben allemaal terug heel goed hun best gedaan! Ik ben oprecht fier!

Groetjes,
Juf Sara

GTEST.bmp

Nieuwe blog

Hallo iedereen!!

Welkom op de blog van de Diddlklas! Weldra zullen hier wekelijks verslagen en foto's over het reilen en zeilen in het eerste leerjaar komen. Voorlopig kan u een kijkje nemen op de reeds bestaande blog via onderstaande link:

www.eersteleerjaarfaluintjes.spaces.live.com

diddl17.gif

Groetjes,
Juf Sara