Blog: Plopjesklas

thema: speelgoed

Beste mama en papa,

De Sint en Zwarte Piet zijn bij onze Ploppertjes langs geweest en hebben hun goed hart weer laten zien.

Zo te zien waren er  geen stoute kinderen bij J

Deze week  gingen we dieper in op speelgoed. Welke soorten zijn er? Welke eigenschappen hebben ze. Waarvoor dient het ?

We zochten naar gelijkenissen en verschillen. We vertelden een verhaal met grote prenten en we zongen mee met de cd .Ook  zochten , manipuleerden , ontdekten en combineerden  de verschillende zaken met elkaar . Zo knutselden we samen met de kindjes van juf Sofie onze ideale klas. Deze werkjes gaan tentoongesteld worden in CC De Werf in Aalst begin december.

Ook het leren delen en opruimen kwam  aan bod.

We oefenden ook op het gericht luisteren door luisterspelletjes en door een verhaal met telkens 2 prenten  waarbij er  maar 1 juist  is aan te duiden.

Wie goed luisterde , wist het.

Onze Ploppertjes beginnen ook te oefenen op het dansje voor het grootoudersfeest. Zou het mogelijk zijn om op vrijdag 2 december u kind bruine kledij aan te trekken ?

De grove motoriek oefenden we in met geleide spelletjes en een balspel.

Het was alvast een heel “speelse “ week!

Maar ook hebben we 3 jarigen in de klas gevierd. Vorige week vierden we Elise, deze week is het de beurt aan Siebren en Vic!

 Alvast vele groetjes ,

juf  Cindy

 

Graag zet ik de afspraken nog eventjes op een rij i.v.m. het ophalen en brengen van uw kleuter.‘s Ochtends neemt u kort afscheid van uw kleuter aan het poortje van de kleuterspeelplaats. Na schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur langs de buitenkant van het gebouw . Hartelijk dank  voor uw medewerking.

dag Sint en Piet

Thema: sint en piet

Beste mama’s en papa’s,

Na de leuke  en fijne herfstvakantie keken we al uit naar de volgende leuke gebeurtenis. De Sint en zijn Pieten zijn terug in het land en ook op school keken we uit naar zijn komst. We versierden samen de klas aan de hand van de tekeningen en werkjes van de kinderen. Knutselen en tekenen kwamen dus zeker aan bod, alsook een rollenspel, een liedje aanleren en bewegen op sintliedjes. De juf vertelde ook een leuk verhaal met grote prenten over het eiland Goed Weer en de Sint. Ook deden we een kringggesprek over wat ze zouden willen krijgen  van de Sint. En we  bekenen een filmpje over de sint en zijn Piet  die allerlei avonturen beleefden. Donderdag kwamen de Sint en Zwarte Piet op bezoek. We kregen allemaal een lekker zakje snoep en een mooi klascadeau. We lieten ook fier onze mijter zien  die we geknutseld hadden. Vrijdag waren we een dagje  thuis om te spelen met het leuke speelgoed dat we van de Sint gekregen hadden.

Het thema volgende week is “ speelgoed”

Alvast een fijn lang weekend  en vele groetjes

Juf Cindy

Graag zet ik de afspraken nog eventjes op een rij i.v.m. het ophalen en brengen van u kleuter.‘s Ochtends neemt u kort afscheid van uw kleuter aan het poortje van de kleuterspeelplaats. Na schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur langs de buitenkant van het gebouw . Hartelijk dank  voor jullie medewerking.

 

thema Sint

http://www.bsdekleurdoos.be/sites/default/files/24/Lotje-icoon_0.jpgBeste mama en papa,

Deze week leerden we over heksen  in de herfst.

Met kleine heks Lotje leerden we verschillende heksen kennen: de muziekheks, de kookheks, de knutselheks en de slaapheks. Dit was een heel leuk prentenboek. Zelf zijn we vaak een knutselheks in onze klas. We knutselden heel wat leuke dingen. Maar die muziekheks? Daar maakten we deze week ook nog eens samen werk van. We maakt en met stokjes  een heus heksenconcert.

 Dit jaar hebben we ook op donderdag een stagiaire in de klas namelijk juf Machteld. Op donderdag komt ze naar ons klasje om waar te nemen en korte activiteitjes te doen. Deze  donderdag beluisterden  we  ook nog een leuk verhaal over spinnen voor. In de avond mochten we de mama’s en papa’s ontvangen voor het oudercontact.

Maar we leerden niet enkel over de heksen. Binnenkort is de Sint weer in het land. Dus versierden we ons klasje  om de Sint  en Zwarte  Piet te ontvangen. In de poppenhoek kunnen we ons verkleden als echte pieten.

In de autohoek kunnen we rijden met geschenkjes. We namen ook de kledij en het uiterlijk waar van Sint en Piet. Op het  krijtbord oefenen we de schrijfpatronen in door in het boek van de Sint “ te schrijven”.En met de blokken bouwden we een troon en het kasteel voor de Sint na.

Na de vakantie werken we verder aan dit thema. Op donderdag 10 november 2016 komen de Sint en Piet naar onze school. Op vrijdag 11 november 2016 is het geen school.

Alvast een prettige vakantie!

 

Groetjes

Juf  Cindy

 

thema: spinnen

Thema spinnen

Beste mama en papa,

Binnenkort is het Halloweenwandeling op school. Vrijdag om 18H3O starten we naar jaarlijkse gewoonte onze  Halloweenwandeling.

 We versierden  ook al onze klas  met allerlei Halloweenattributen.

Maar  eerst  gingen we wat dieper in op het diertje dat  nu in vele getallen te zien is namelijk “ de spin”. We gingen  op zoek naar de spinnen in onze schoolomgeving. Wat deden we  met de spinnen? We telden hoeveel pootjes ze hebben , bekeken hoe ze leven, wat ze eten, keken hoe ze een web maken. Dit deden we door een spinnetje in onze klas te observeren in een terrarium , maar ook door te kijken naar een PowerPoint  over spinnen.

We  boetseerden een eigen spin  met klei .We regen een eigen web met woldraad. Ook hielden we een waarneming van verschillende soorten nepspinnen in verschillende materialen en groottes. We oefenden de begrippen “meer en minder”, “erbij en eraf doen”,” hoog en laag” .We luisterden naar een verhaal over een leuk  spinnetje Yonnie”. In onze poppenhoek konden we ons verkleden in heksen en griezels. Met de knexblokken  konden we spinnen maken. We leerden een leuk liedje over spoken en een tof versje over de spin.

Vrijdag deden we in de turnles nog een echt spinnenparcours waarbij we “op,onder en over  “verschillende toestellen  mochten kruipen.

Het thema volgende week is  nog tot woensdag “heksen” en vanaf donderdag is het “ de Sint”.

Alvast vele groetjes

Juf  Cindy

Graag zet ik de afspraken nog eventjes op een rij i.v.m. het ophalen en brengen van uw kleuter.‘s Ochtends neemt u kort afscheid van uw kleuter aan het poortje van de kleuterspeelplaats. Na schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur langs de buitenkant van het gebouw . Hartelijk dank  voor uw medewerking.

 

 

thema: het bos

 Beste mama en papa,

Maandag was Plop in onze klas met een aantal kaboutertassen. Ieder dag gaan we een tas openen en hier een opdracht mee maken. Maandag mochten op de speelplaats zoeken naar verschillende herfstvruchten en bladeren. Maar enkel naar deze die Plop ons gevraagd had. Deze telden we dan ook nadien.

Woensdag was heel leuk in het bos. We hebben heel veel gezien, geleerd , geroken en gehoord. Al onze zintuigen hebben goed gewerkt .We keken naar de verschillen van groottes in stammen, bladeren ,takken en naar de vele tinten van kleuren. We mochten ook herfstbladeren en vruchten rapen.

Al het verzamelde materiaal gaan we deze week bekijken en vergelijken.

Donderdag hebben we nog een liedje geleerd en hiermee gespeeld .In de turnles met juf Nikita hebben we  hockey met kastanjes gespeeld.

Vrijdag oefenden we onze  wiskundige begrippen in door allerlei spelletjes met blaadjes  tellen . Ook deden we de Olympische bosspelen . Op de school stonden verschillende posten waar we spelletjes speelden met natuurlijke materialen. In de knutselhoek mengden we verschillende kleuren verf. Hier maakten we dan de kruin van de boom mee door verschillende technieken te gebruiken.

Volgende week werken we  een weekje  rond het thema “spinnen.”

Groetjes

Juf  Cindy

 

Graag zet ik de afspraken nog eventjes op een rij i.v.m. het ophalen en brengen van u kleuter.‘s Ochtends neemt u kort afscheid van uw kleuter aan het poortje van de kleuterspeelplaats. Na schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur langs de buitenkant van het gebouw . Hartelijk dank  voor jullie medewerking.

thema: herfst

Beste mama en papa,

De zomer is ten einde en de herfst is in het land.

Dat konden we deze week al goed voelen.  .

We gaan op zoek naar wat dit doet met de natuur.

Zo ontdekken we het vallen van de bladeren, de spinnen die hun web maken tussen de takken, dieren die gaan slapen…

Wat hebben we zoal gedaan ? Meten met takjes, sorteren van noten , gieten met mais…

In de zandbak liggen nu eikels, kastanjes en dennenappels waar we mee  kunnen gieten, overgieten , wegen, rollen en stapelen.

We hebben ook een eekhoorn van  dichterbij bekeken. We luisterden en keken naar een prentenboek van “Pluis de eekhoorn”. Hier kwam ook het verzamelen van de vruchten en noten aan bod als wintervoorraad voor de dieren. We schilderden en tekenden ook mooie portretten van eekhoorns.

We speelden ook een rollenspel. Onze  wiskundige begrippen oefenden we in door allerlei spelletjes met blaadjes en herfstvruchten te tellen . We sorteerden ook de vruchten.

En in de knutselhoek mengden we verschillende kleuren verf. Hier schilderden we dan bladeren mee in. We leerden ook een leuk versje over de blaadjes. Hiermee deden we ook een dramaoefening.

Wie thuis herfstmateriaal heeft,  mag deze gerust meebrengen.

Volgende week werken we nog een weekje verder rond het thema “herfst.”

Niet vergeten woensdag  12 oktober 2016 gaan we naar het park van Aalst.

 

Groetjes

Juf  Cindy

 

 

 

 

Graag zet ik de afspraken nog eventjes op een rij i.v.m. het ophalen en brengen van uw kleuter.‘s Ochtends neemt u kort afscheid van uw kleuter aan het poortje van de kleuterspeelplaats Na schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur langs de buitenkant van het gebouw . Hartelijk dank 

thema: mijn lichaam

Beste mama en papa,

We zien er niet allemaal hetzelfde uit. De juf nam  haar Ploppertjes  mee op een ontdekkingstocht naar hun eigen lichaam

De kinderen vergeleken elkaar . Wat is hetzelfde. Wat is anders? Is iedereen even groot? Welke kleur hebben onze ogen? Hoe zitten de haren en welke kleur hebben deze? Wat voor kleren hebben jullie aan? enz.

We deden ook bewegingsoefeningen en spelletjes.

De juf maakte een bewegingen met de benen, voeten, armen, handen, hoofd etc. die we na probeerden na te doen.

De juf gaf de kinderen  ook “opdrachten”: leg je elleboog op... doe je benen.... leg je handen naast... etc. Deze probeerden we dan zo goed mogelijk uit te voeren.

Aan de knutseltafel schilderden en tekenden we een zelfportret. Hiervoor konden we ook steeds teruggrijpen naar de spiegel .

We leerden ook verschillende poppen aan- en uitkleden. Hiervoor konden we kiezen uit  heel wat verschillende kledij.

We oefenden ook het knippen in. We knipten kleine blokjes van een strook papier. Dit werden de tanden  van onze mond.

Ook het puzzelen kwam aan bod. We oefenden hier volop  op.

We deden ook een lesje techniek. Hier leerden we hoe de lijmstift werkt en welke stappen we hiervoor het beste nemen.

Als wiskundige activiteit deden  we “ het verhaal van de 3 handen”. Hierbij oefenden we op een speelse manier het cijferbegrip tot 3.

Het thema voor volgende week is: herfst

Groetjes

Juf Cindy

thema: klasdiertjes

Beste mama’s en papa’s ,

Deze week hebben we over de vissen van onze klas gesproken. We hebben een vis  in onze klas “ Sushi” en ook een waterschildpad “Marissa”. We hebben de vissen waargenomen en nadien mochten we deze natekenen. Dat was heel leuk want het aquarium  mocht op onze knutseltafel staan. Zo konden we heel goed de vissen observeren terwijl we ze tekenden.

Ook het aquarium uitkuisen stond op het programma.  Zo moesten we eerst de vissen voorzichtig vangen met een vangnetje. Pas dan konden we  het glas  mooi en netjes poetsen.

We hebben ook geoefend op het stempelen. We mochten de schubben van de vis stempelen.  Ook op het bord tekenden we mooie vissen en luchtbellen met krijt. In de blokkenhoek bouwden we met clicblokjes mooie aquariums voor onze nepvissen. Ook met de duploblokken  kwamen we tot mooie bouwwerkjes. Ook dansten we op het liedje “blub ik ben een vis”.

We luisterden  naar het verhaal van “ de mooiste vis van de zee”. Nadien speelden we een memoryspel met de prentjes uit dit prentenboek. We deden ook een kimspel met verschillende vissen. Hierbij moesten we goed kijken en onthouden welke vis er weg  getoverd werd.

Vrijdag dan is het geen school voor de kindjes maar wel voor de juffen. Ze leren er   hoe ze nog beter kunnen lesgeven aan ons.

Het thema voor volgende week is: mijn lichaam.

Alvast vele  groetjes

Juf   Cindy

Graag zet ik de afspraken nog eventjes op een rij i.v.m. het ophalen en brengen van u kleuter.‘s Ochtends neemt u kort afscheid van uw kleuter aan het poortje van de kleuterspeelplaats Na schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de klasdeur langs de buitenkant van het gebouw . Hartelijk dank .